МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ

Оригинална молитва

Прочетете тази молитва и след това я прочетете отново, този път не с главата, а с цялото си сърцето, повярвайте МУ с вяра и помнете ЯХУШУА е не само БОГ, но ТОЙ е вашият най-добър ПРИЯТЕЛ! ТОЙ, КОЙТО те обича, обича те такъв, какъвто си. ТОЙ мрази греха, но обича грешника!

ЯХУШУА плати цената за твоите грехове, сега вече не бива да се чувстваш виновен или осъден! Изповядайте греховете си пред ЯХУШУА. Назовете ги, кажете му за греховете си. Помолете ГО да ви прости! Всичките ви минали и настоящи грехове. Грехът е всичко, което сте направили и правите, от което не е доволен СВЯТИЯТ БОГ. Никой не е перфектен! Запомнете това!

ЯХУШУА (“ИСУС”), аз те приемам сега като мой ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, ТИ си БОГ, когото обичам. Аз вярвам, че ТИ си платил за моите грехове на Голгота, ТИ умря и възкръсна от мъртвите на третия ден. Аз ТЕ моля, влез в сърцето ми, прости ми греховете ми, измий ме и ме очисти от всяка неправда. Аз признавам, че съм съгрешил (а) и аз искам да се отвърна от тези грехове.

Благодаря ТИ, че ме изпълни с РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТАТА ДУХ) и ми даде желанието да ТИ служа през всичките дни на живота си и да живея живота си в ЯХУШУА, както ТИ искаш! Благодаря ТИ, че ми даде желанието да чета Библията и ми даде МЪДРОСТ, за да я разбера, благодаря за ТВОЯТА любов и спасението на душата ми, помогни ми да израсна във вярата, така че един ден да бъда с ТЕБ на Небето. Изпълни ме с ТВОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТАТА ДУХ) и ме избави от лукавия в ИМЕТО ТВОЕ, ЯХУШУА, аз моля!

Помогни ми, ЯХУШУА, да си спомня, защото “всички са съгрешили и са лишени от БОЖИЯТА Слава” (Рим. 3:23), а ТИ дойде да ни спасиш нас, грешните. Ето защо ТЕ НАРИЧАМЕ НАШИЯТ СПАСИТЕЛ. Амин.

Прочетете Новия Завет и разберете кой е ЯХУШУА. Ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да прочетете нашето Изявление на Вярата. Библията казва, че трябва да ГО изповядаш като ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, така че ТОЙ да те изповяда пред НЕБЕСНИЯ БАЩА (Мат. 10:32). Не се срамувайте от ЯХУШУА, ТОЙ не се срамува от вас. Изповядвайте ГО като свой ГОСПОД и СПАСИТЕЛ пред хората.
Кажете на някой, че сте приели ЯХУШУА от ГОЛГОТА и НАЗАРЕТ в този ден и всички ангели в Небето ще се радват!

Позволете ни да се радваме с вас! Добре дошли в семейството на ЯХУШУА! Очакваме с нетърпение да се срещнем на Небето, ако не и на Земята!

МОЛИТВАТА ЗАПОЧВА ОТНОВО

Тази молитва е записана чрез аудио. Ето транскрипцията.

СКЪПИ ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА ХА МАШИАХ,

Аз ТИ давам живота си сега. Аз ТЕ моля да живееш чрез мен. Аз ТЕ моля да създадеш чисто сърце в мен (Псалом 51).
Приемам ТЕ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ като ВЛАДЕТЕЛ на живота ми и мой МЕСИЯ и СПАСИТЕЛ. ТИ си БОГ, на който аз се покланям, когото обичам, от когото се нуждая, искам и желая.

Прости ми греховете, защото aз знам, че всички съгрешиха и изгубиха СЛАВАТА на нашите СЪЗДАТЕЛИ. (Рим 3:23). Прости ми, ЯХУШУА. Измий ме, очисти ме. Измий ме, очисти ме. Аз изповядвам греховете си пред ТЕБ сега и ги полагам в подножието на Кръста на Голгота, където ТИ беша разпнат и измъчван и където ТИ умря след 3 часа. (Mат. 27: 45-46). ТИ каза: „Свърши се.“ (Йоан 19:30) и въпреки това ТИ не остана мъртъв (Деян. 2:24; Евр. 7:16), но на третия ден, ТИ възкръсна пред свидетели (Деян. 2: 32; 1 Кор. 15: 4) и 40 дни ходеше по тази земя (Деяния 1: 3; 1 Кор. 15: 3-8), докато не се върна на Небето пред свидетели (Деян. 1: 9).

ЯХУШУА ХА МАШИАХ, КОГОТО хора наричат ИСУС ХРИСТОС, аз провъзгласявам ТВОЕТО Еврейско Име сега, преди да дойде Голямата Скръб. Това име се използва като проклятие, когато казват „Исус Христос“ и не смеят да го кажат като проклятие върху мохамед, или алах, или буда, или дори сатана, но те проклинат името над всички имена, едно от частите на СВЕТАТА ТРОИЦА. Тъй като ТИ си Едининородният СИН на ЯХУВЕХ и РУАХ ХА КОДЕШ (а ВИЕ сте СВЕТАТА ТРОЦА и няма други, ВИЕ сте СЪТВОРЦИ), ТИ си Словото, станало Плът. (Йоан 1:14).

О, ЯХУШУА, прости ми, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МЕСИЯ. Думите „Цар
на Израел“ висяха над този кръст и те не можаха да ги свалят (Йоан 19: 18-22), защото ТИ отново се връщаш, за да управляваш и да царуваш (Ис. 9: 7; Mат. 25:31; Откровение 1: 7)!

О, ЯХУШУА, Невестата на ЯХУШУА казва: “Ела, ЯХУШУА, ела.” … (Откр. 22:17, 20) Но не всеки е достоен да бъде Невяста на ЯХУШУА и затова в Книгата Откровение ТИ казваш: „Блажени всички, които са поканени на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. “(Откр. 19: 9).

О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, прости ми греховете, измий ме!
Измийте ме до чисто, ЕДИНСТВЕНА ЧИСТА СВЯТА КРЪВНА ЖЕРТВА. Когато ТИ ходеше по тази земя в продължение на 33 години, ТИ никога не си мислил за грях (2 Кор. 5:21; 1 Йоан 3: 5), ТИ никога не си вършил грях (1 Петрово 2: 22), въпреки че ТИ беше изкушаван от всеки грях (Евр. 4:15). ТИ каза на дявола да се махне (Mат. 4; Лука 4; Mарко 1: 12-13) – той нямаше право над ТЕБ (Йоан 14:30).

И той няма да претендира за мен (1 Йоан 5:18), след като аз произнеса тази молитва за спасение.

О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, разпнаха ТЕ, измъчаха ТЕ, подиграваха ТЕ, плюха ТЕ (Марк 15: 16-19), свалиха ТИ дрехите (Mатей 27:28), тъй като войниците играха дори за дрехите на Гръба ТИ. (Йоан 19: 23-24).
О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, прости ми!

И вложи в мен ТВОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТАТА ДУХ, така че да знам, когато правя правилно и грешно нещо. Изпрати Утешителката, нека Утешителката да влезе в мен сега (Йоан 14:16).

Защото аз знам, че ТИ не си умрял, но ТИ си възкръснал на третия ден, когато големият камък, който войниците поставиха там и охраняваха, беше отместен. (Mат. 27: 65-66) Но това не ТИ попречи, камъкът беше отместен (Mат 28: 1-7; Mарко 16: 1-11; Лука 24: 2). Аз ТЕ моля да влезеш в сърцето ми, да ми простиш греховете. Сега аз ТИ изповядвам всички грехове и ги назовавам! И аз се отвръщам от тях! – защото аз бях очистен от всяка неправда, от цялата мръсотия на този свят. Аз ТИ давам живота си и любовта си. Няма да ТЕ отричам. О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ТИ каза, че ако имаше само един, ако бях само аз, който би викал за милост … ТИ би простил, а греховете ще са толкова далеч, колкото Изток от Запад (Пс. 103 :12).

ТИ каза, че има един грях, който не може да бъде простен и това е богохулството към РУАХ ХА КОДЕШ, СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ (Mат. 12:32). О, Възлюбени ЯХУШУА, аз сега не бих казал тази молитва, ако бях този, който беше хулител, освен ако не беше подигравка. И аз не се подигравам. Аз наистина вярвам с цялото си сърце и няма да се съмнявам.

Има само ЕДНА ИСТИНА, ПЪТ И ЖИВОТ, за да се стигне на Небето. Има САМО ЕДИН ЗАСТЪПНИК, само едно Име, в което СВЕТИЯТ ОТЕЦ АББА ЯХУВЕХ ще слуша молитва и това е чрез ТВОЕТО Име ЯХУШУА ХА МАШИАХ. (Йоан 14: 6; Деян. 4: 12; 1 Тим. 2: 5).
Толкова съжалявам, толкова съжалявам, че толкова много съгреших срещу ТЕБ.

Но аз се повдигам нагоре, аз няма да остана паднал.
Аз се повдигам и идвам при ТЕБ и здраво се държа за кръста на Голгота, където ТИ умря за мен и където ТИ каза, че всичко беше свършено.
Аз се отвръщам от всеки грях. Аз упреквам сатана и всички онези, които са част от него. Аз упреквам несвятото в Името и Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ – винаги ще бъде на устните ми.

Аз ще се уча и ще се покажа одобрен. (2 Тим. 2:15). Аз ще прочета Новия Завет, аз ще прочета и ще знам, че ТИ си Тората, Законът от началото до края, от Битие до Откровение. (Откр. 22:13).
Аз ТИ благодаря сега за това, че ме изпълни със ТВОЯТА СВЕТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ, ИММАЯХ, СЛАДКА, СЛАДКА ШЕКИНЯХ СЛАВА и ТИ благодаря, че ми даде желание да ТИ служа през всичките дни от живота си. Благодаря ТИ, че ми даде желание да живея ТВОЯ Живот в мен.

О, ЯХУШУА, живей ТВОЯ живота чрез мен.
Аз ТИ давам живота и душата си, умът и тялото ми принадлежат на ТЕБ. Аз толкова съм благодарен, че имам Месия.

Има КРЪВНО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ; както е писано без проливане на кръв, няма нито опрощаване, нито прошка за греховете (Евреи 9:22; Лука 17:11), както и кръвта на животни, които са били пожертвани в Стария Завет, Старият Кръвен Завет вече няма да удовлетвори АББА ЯХУВЕХ (Евр. 10: 4-10). Защото грехът беше толкова голям, че ТОЙ трябваше да изпрати СВОЯ Единороден СИН, че този, “който вярва в НЕГО да не загине, но да има Вечен Живот” (Йоан 3:16).
Благодаря ТИ, че ме изпълни с вяра, за да вярвам и никога да не се съмнявам.

О, нека ТВОЕТО ИМЕ бъде ПРОСЛАВЕНО чрез тези устни във всичко, което аз правя отсега нататък. Покажи ми как мога да ТИ служа, покажи ми как мога да ТЕ прославя, покажи ми как мога да ТЕ възхвалявам.
Благодаря ТИ за това, че ме освободи от всяка зависимост. Благодаря, че ме освободи от всеки грях! И въпреки, че няма да бъда съвършен, благодаря о, благодаря, за това, че мога да кажа и да протегна отново ръка към ТЕБ и отново да кажа, ЯХУШУА, паднах, моля ТЕ, прости ми, но няма умишлено да греша. Аз няма да ТЕ нараня нарочно.
Благодаря ТИ, че ми даде желание да чета Библията, особено всичко в нея за ТЕБ.

Благодаря, че ми помогна да разбера на какво ме учи Елишева Елияху като Месианска Еврейка.Тя учи на Еврейски корени на Библейските Писания и Тората, която е от Битие до Откровение, ТВОЕТО Име е там, ако само те знаеха Иврит, щяха да видят. Както ТИ каза на Елишева Елияху, ТИ я научи, че тази Тора, Старият Завет е само предзнаменование на това, когато ТИ ще дойдеш. ТИ имаше по-добър план (Евр. 8: 6-12).

Мойсей направи това, което трябваше да направи, защото все още не ТИ беше дошло време да се родиш, но дори кръвта на вратата, която беше онова жертвено агне (Изход 12: 7), беше предзнаменование за ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, когато ТВОЯТА Кръв ще спаси и ангелът на смъртта ще бъде принуден да не докосва онези вътре и проклятия не биха могли да дойдат върху тях, защото те наистина се покланяха на АББА ЯХУВЕХ.

Благодаря ТИ, че ми даде мъдростта да разбирам Свещените Писанията и Пророчествата, които ВИЕ сте говорили чрез AMIGHTYWIND ВСЕМОГЪЩИЯТ ВЯТЪР.
Благодаря ТИ, че ме обичаш и ми спаси душата. ТИ каза, че ако бях само аз, то ТИ щеше да отидеш на кръста на Голгота, където щяха да ТЕ измъчват, където щяха да ТЕ бият и с ТВОИТЕ раните ТИ каза, че аз съм изцелен. (Ис. 53: 5).

ТИ не се спря само на спасението, но ТИ позволи на сатана да влезе в мъчителя, който ТЕ би 39 пъти не с обикновен камшик, а с камшик с парчета олово и камък и всичко, което може да разкъса и накъса кожата ТИ на парченца, докато ТИ почти не приличаше на човек (Ис. 52:14; 53: 3), а след това ТЕ накараха да носиш стотици паунда кръст до хълма на Голгота (Йоан 19:17).

О, ЯХУШУА, помагай на моята вяра да расте всеки ден, о, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, така че един ден да бъда с ТЕБ на Небето, а ТИ ще ме прегърнеш и ще ме покриеш с целувки.
Аз ще бъда на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. Аз няма да се отрека от ТЕБ дори и когато кажат, че трябва да положа живота си, тъй като те изискват хората да станат мъченици, а само Невястата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще има свидетелството на Енох.
Така че помогни ми да бъда силен в ТЕБ.

Напълни ме сега със СВЕТАТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ и ме избави от лукавия, наречен сатана в ТВОЕТО Име ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Нека сега демоните да бягат в 7 различни посоки, защото аз принадлежа на ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, когато аз казвам тази молитва и аз се моля за това и аз ще продължа да се моля за това всеки ден, докато не влезе в духа и душата ми и ума и тялото ми.

О, ЯХУШУА, помогни ми, ЯХУШУА, да помня, че всички съгрешиха и загубиха СЛАВАТА НА ОТЕЦ ЯХУВЕХ. (Рим 3:23).
ТИ дойде да спасиш нас, грешниците и затова ТИ се наричаш СПАСИТЕЛ, НАШИЯТ МАШИАХ. ТИ си единственият път към Небето. (Йоан 14: 6). ТВОЕТО ИМЕ Е СПАСЕНИЕ, ЯХ СПАСЯВА. Това не е Йешуа! Това отнема божествеността на ТВОЕТО ИМЕ, ТИ си наречен в чест на ОТЕЦ, а Името на ТВОЯ ОТЕЦ е в ТВОЕТО Име. Това ме научиха днес.

Помогни ми, о, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, въпреки че никой няма да дойде с мен, така или иначе аз ще ТЕ следвам.

Помогни ми, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, защото аз знам, че ще бъда преследван за ТВОЕТО ИМЕ. (Йоан 15: 20).

Помогни ми, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Аз никога няма да се откажа от вярата си в това кой си ТИ. На този ден аз се раждам отново, измит съм от Кръвта, изкупен съм от Кръвта! Душата ми не се продава!!
Аз принадлежа на ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и поради това сега мога да кажа на сатана, както е писано: „Покорявайте се на името ЯХУШУА ХА МАШИАХ и се съпротивлявайте на дявола и тогава той ще бяга от вас“ (Йоан 4: 7). Да се “покорявам“ означава аз да ТИ се подчинявам.
Аз ще се подчинявам на 10-те Заповеди; аз ще се подчинявам на Светите Празници, които ЯХУВЕХ установи, за да принеса чест на СВЕТАТА ТРОИЦА, АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и РУАХ ХА КОДЕШ, СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ. Аз ще почитам Шабат и аз ще го пазя Свят (Изход 20: 8; Евр. 4: 9) и това не е фалшивата Неделя.
Помогни ми, НЕБЕСНИ ТАТКО, да защитя истините на Служението AMIGHTYWIND ВСЕМОГЪЩ ВЯТЪР и истините на Пророчествата. Нека не се превърна в отхвърлен враг.

О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, аз се покланям, аз славя, аз обичам и обожавам ТЕБ. Благодаря ТИ, че дойде в сърцето ми.
С вяра аз вярвам, че всяка зависимост ме е напуснала. Всяко изкушение на греха е изчезнало и когато аз изпитам изкушение, напомни ми да призова Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Аз ТИ се покланям.

О, АББА ЯХУВЕХ, аз дойдох чрез ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и дойдох при ВАШИЯ Трон и искам ВАШАТА помощ.

Защото ЯХУШУА ми каза, че преди никой не би могъл да дойде при ВАС и да получи отговор на молитвата, освен ако не е чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. (Йоан 14: 6, 13-14).

Аз ще прочета тази молитва и ще я слушам. Защото беше казано под Помазанието, а Елишева Елияху дори не знаеше след една дума какво ще каже (защото ТИ слагаш новата молитва в устата й) и аз ще я изрека не със знанието на главата, а с цялото си сърце.

Аз вярвам в това с вяра и ще помня, че ЯХУШУА ХА МАШИАХ е не само моят БОГ и моят ГОСПОД, а скоро идващият цар на Израел и Единородният СИН на ЯХУВЕХ. ТОЙ е моят МЕСИЯ! ТОЙ е моят ИЗЦЕЛИТЕЛ, моят ИЗБАВИТЕЛ, моят СПАСИТЕЛ! И ТОЙ е моят НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ, който никога няма да ме напусне и никога няма да ме изостави! (Втор. 31: 6; Mат. 28:20)!

Въпреки че минавам през долината на сянката на смъртта, аз няма да се страхувам от злото, защото ТОЙ е с нас. (Пс.23:4). Аз се държа за Псалом 91 и се държа за Псалом 23. Понеже аз знам, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ТИ много ме обичаш!

ТИ ме обичаш толкова много, че ме доведе до мястото където е тази молитва. ТИ ме обичаш толкова много, че си казал: „Сега АЗ ще те направя по-добър, сега АЗ ще възкреся истинския Дух в теб, за да мога АЗ да кажа, че си МИ угоден и повече не те наричам работник на греха.“
ЯХУШУА, ТИ плати за греховете ми и сега вече няма нужда да се чувствам виновен или осъден! Понеже аз ТИ признах всеки мръсен грях, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, аз ги назовах и плаках над тях и ТИ казах, че много съжалявам и ТИ каза: „Дете МОЕ, прощавам ти. Сега ти трябва да имаш вяра и “вярата е същността на това, на което се надяваш, доказателство за това, което не сте виждали.” (Евр. 11: 1).

И дори да не чувам гласа ТИ като Пророк Елишева Елияху, аз знам, че ТИ ме чуваш, аз знам, че ТИ ме виждаш, аз знам, че съм дете на АББА ЯХУВЕХ, на ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и ТЕБ, Скъпоцененна РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТА ДУХ, ИММАЯХ!

Всичките ми грехове сега са простени! И там има знак „ не на риболова“, единствено мога да отида там ако реша да си спомня миналите си грехове и да се чувствам мръсен заради тях отново или ако аз реша да пусна сатана да лови риба там и (му позволя) да каже: „Спомни кой си и какво направи! “

И тогава ТИ ми каза, ЯХУШУА, че аз трябва да кажа на сатана: „Простено ми е, душата ми принадлежи на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!“ и тъй като той ми напомня за миналото, аз ще му напомня за бъдещето [за него] и това е бездънната яма за вечността и Огненото Езеро.

Сега аз знам, че грехът е всичко, което аз съм правил, което не се харесва на Светият АББА ЯХУВЕХ и ТЕБ, ЯХУШУА и ТЕБ, РУАХ ХА КОДЕШ. Аз знам, че всички ние извършваме своето собствено спасение със страх и трепет (Фил. 2: 12) и каквото и да е направено във войната на Небето срещу луцифер, войната е пренесена тук на тази земя (Откр. 12: 12-17 ) и аз ще се бия с него!

Аз ще се сражавам със сатана и всички отхвърлени с него, и с всички нечестиви, аз ще се сражавам с тях! Не в моята сила, не в моята мощ, а в Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ! (Зах. 4: 6)!

Аз ще опозная Кой си ТИ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, защото Йоан 3: 16, Библията казва, че аз трябва да ТЕ изповядам като свой ВЛАДЕТЕЛ на живота ми, моя ГОСПОД, моя СПАСИТЕЛ, моя МЕСИЯ, така че ТИ да ме изповядаш пред СВЕТИЯ ОТЕЦ, АББА ЯХУВЕХ (Mат. 10: 32).
Аз трябва да помня, че никога не трябва да се срамувам от Името ЯХУШУА ХА МАШИАХ, никога не трябва да се срамувам от истините и откровенията, които ще ме научат, защото ЯХУШУА ХА МАШИАХ не се срамува от мен.

Аз ще кажа на някого, на когото мога да се доверя, че днес взех решението на живота си.

Това е моят рожден ден – денят, в който казвам тази Молитва с целият си ум, с цялото си сърце, с тялото и душата си, а душата ми принадлежи на ЯХУШУА.

Аз ТЕ приех, ЯХУШУА от Голгота, от Назарет, роден във Витлеем, КАТО БОГ В ДУХ И КАТО БОГ В ПЛЪТ. Но това бяха плътта и духът, които висяха на кръста на Голгота.

И в този ден аз знам, че всички ангели се радват на Небето! Те се радват и пеят от радост, и ако никой никога не се радва за мен на тази земя, ако аз чувствам, че никой никога не ме обича и не ме приема такъв, какъвто съм, знам, че ВИЕ се радвате и знам че всички ангели се радват, защото Библията казва така. (Лука 15:10).

И аз знам, че този Апостол, Пророк, Пастор Елишева Елияху се радва за мен в момента. И тя каза: Ако имам нужда от пастор, тогава имам Пастор и аз знам, че съм добре дошъл в онлайн служението AmightyWind.com, което е на 51 различни езика по света, които призовават ВАС.

Не не сме сами и всички ми казват, че съм добре дошъл и всички чакат да пиша на Елишева Елияху и да й кажа, че съм приел ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и въпреки че бях ортодоксален Евреин (ако е прилижимо) и аз говоря (в духа) сега за онези, които (са) ортодоксални Евреи, те също са добре дошли да дойдат при ЯХУШУА ХА МАШИАХ по начина, по който аз дойдох при ТЕБ днес.

И о, с нетърпение очаквам ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ТИ да ме прегърнеш силно и ме целунеш по бузите. Аз очаквам с нетърпение Свадбената Вечерята на АГНЕТО! Независимо дали съм Невеста или Гост, аз ще танцувам с ТЕБ Еврейски танц! О, ЯХУШУА!

О, ЯХУШУА, благодаря, че ми прости, сега се чувствам толкова чист. Благодаря ТИ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Помогни ми да раста бързо в ТЕБ! Помогни ми, дай ми повече проницателност. Има толкова много лъжливи пророци (1 Йоан 4: 1), толкова много, които твърдят, че са християни и въпреки това са хладни, които ТИ ще изплюеш, ще повърнеш от устата СИ, както е посочено в Книгата Откровение (Откр. 3:16).

О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, доведи друг вярващ при мен, така че да не ходя сам по този път, но ако трябва, така да бъде. Защото аз не вървя сам, аз вървя с ТЕБ, моят нов НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ, моят МЕСИЯ, ГОСПОД мой БОГ, моят СПАСИТЕЛ. Аз имам ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Благодаря ТИ за дара на Вечния Живот, който току-що наследих в този ден, за да знам, че името ми е записано в Книгата на Живота на АГНЕТО, моля, пази го там и никога не го оставяй да бъде изличено (Откр. 3: 5) това е моята молитва и не взимай от мен РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТАТА ДУХ (Пс. 51: 11). Вместо това увеличи Помазанието в мен.
Това е моята молитва. Аз се моля в този ден, на моя истински рожден ден.

Аз казах тази молитва на спасението. В ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, аз знам, че на този свят ще ме мразят повече, отколкото ще ме обичат, така както ако ТИ ходиш по тази земя, те биха ТЕ мразили за ТВОЯТА Святост.

Благодаря ТИ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, защото аз знам, че когато сатана ме мрази и демоните и отхвърлените ме мразят, и ме наричат луд, знам, че аз наистина принадлежа на ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. (Йоан 15: 18-19).